Σχολικά Κτήρια

Η Ενεργειακή Αναβάθμιση σχολικών κτηρίων περιλαμβάνει την εγκατάσταση κεντρικών αντλιών θερμότητας για θέρμανση και κλιματισμό για να μειωθούν η θερμικές απώλειες. Παράλληλα, η αλλαγή κουφωμάτων θυρών και παραθύρων είναι απαραίτητη για την ενεργειακή αναβάθμιση του κτηρίου και τη βέλτιστη ενεργειακή του απόδοση.