Επικοινωνία

Θεόδωρος Καραγιάννης

e-mail: info@diagnosismultisystems.eu

Κινητό Τηλέφωνο: (0030)6977236895

Fax: (0030)2373024428

Διεύθυνση: Ανατολικής Θράκης 2, Καλαμαριά, 55134

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Νέα Μουδανιά, Χαλκιδική, 63200

Ταχυδρομική Θυρίδα: 325


Φόρμα Επικοινωνίας


Εταιρική Διαφάνεια

 • Όνομα : Diagnosis Multisystems Private Company (P.C.)
 • Expertise : Electromechanical Studies
 • Διεύθυνση : Ανατολικής Θράκης 2, Καλαμαριά, 55134, Ελλάδα
 • Τηλεφωνικός Αριθμός : (0030)2373026160
 • Κινητό Τηλέφωνο : (0030)6977236895
 • Fax : (0030)2373024428
 • Ιστοσελίδα : https://diagnosismultisystems.eu/
 • Αριθμός Γ.Ε.Μ.Η.  : 150620306000
 • Αριθμός Φορολογικού Μητρώου: 801166478
 • Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία  : Δ.Ο.Υ. Καλαμαριάς
 • Εταιρικό Κεφάλαιο : 5.000,00 €

Εταίροι της DM:

 • Καραγιάννης Θεόδωρος, Διαχειριστής και Νόμιμος Εκπρόσωπος, 15% ποσοστό συμμετοχής
 • Καραγιάννης Γεώργιος, 85% ποσοστό συμμετοχής