Τομογραφία Καλυμμένων Μωσαϊκών

Τομογραφία καλυμμένων μωσαϊκών που αποκαλύπτει την εσωτερική δομή του μωσαϊκού. Πλευρική ανάλυση της τάξης των 20 – 80 μm, διαμήκης ανάλυση της τάξης των 9μm, βάθος διείσδυσης πολλών cms, ανάλογα με τη χρησιμοποιούμενη συχνότητα.