Υπερηχογραφική Τομογραφία Σκυροδέματος

Σε αυτό το έργο παρουσιάζεται ένα όργανο που συνδυάζει υπερηχητική τομογραφία με ακριβή έλεγχο κίνησης. Η απόκτηση τομογραφικών εικόνων υψηλής ανάλυσης επιτυγχάνεται χρησιμοποιώντας μετατροπείς σε μια γραμμιή συστοιχία μέσω του αποτελεσματικού ελέγχου των χαρακτηριστικών της φάσης τους, τόσο σε τρόπους εκπομπής όσο και λήψης. Επιπλέον, έχει σχεδιαστεί μία ακριβής μηχανική προσαρμογή προκειμένου να κινηθεί ο υπερηχητικός καθετήρας με σταθερή ταχύτητα και καταγράφεται μια ακολουθία τομογραφικών εικόνων. Στη συνέχεια, τα 3D ενδοσκοπικά χαρακτηριστικά του μετρηθέντος αντικειμένου εξάγονται μέσω της ανακατασκευής του 3D σχήματος.

Τα ακουστικά κύματα είναι ικανά να διεισδύσουν στο πυκνόν κονίαμα και να παρέχουν πληροφορίες υψηλής πιστότητας για τις εσωτερικές ρωγμές. Συγκεκριμένα, το κονίαμα εμφανίζεται ως το ανώτερο στρώμα υψηλής έντασης λόγω της σκέδασής του, ενώ το πάχος φαίνεται να μειώνεται λόγω της υψηλής ακουστικής ταχύτητας. Από την άλλη πλευρά, οι εσωτερικές ρωγμές εμφανίζονται ως διαχωρισμένα στοιχεία ποικίλης έντασης. Παρατηρείται ότι η εσωτερική μορφή ρωγμών αναδομείται με επιτυχία, ενώ αξιολογείται επίσης και το λεπτομερές σχέδιο του δείγματος σκυροδέματος.

Το έργο αυτό πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με το Εργαστήριο Δομικών Υλικών της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών του Α.Π.Θ. Τα δείγματα σκυροδέματος και κονιάματος έχουν αναλυθεί προκειμένου να μετρηθεί ο οπλισμός ή το πάχος της επικάλυψης.

Εικόνες Τομογραφίες Σκυροδέματος: