Τομογραφία Εγκεφάλου Υψηλής Ανάλυσης

Στόχος αυτής της υπηρεσίας είναι η ενίσχυση των συμβατικών συσκευών απεικόνισης για τη διάκριση των γλοιομάτων με ακριβή ανίχνευση κακοήθων ιστών μέσω συνδυασμού υπερηχητικής τομογραφίας (υπερηχητικών και ελαστογραφικών υποδομών) με την ταξινόμηση με υπέρυθρηη φασματοσκοπί με βάση το υπεριώδες αποτύπωμα των ιστών.

Υπερηχητική απεικόνιση γλοιώματος εγκεφάλου στα 10-20 MHz

•Πιεζοηλεκτρικοί μορφοτροπείς χρησιμοποιούνται για τη μετατροπή του ηλεκτρικού σήματος σε ακουστικό κύμα, το οποίο μεταδίδεται προς τους ιστούς του εγκεφάλου.

•Πολλαπλές ηχώ που οφείλονται σε αντανακλάσεις των εσωτερικών διαφόρων δοών (λευκή/γκρίζα ύλη, γλοίωμα, οίδημα κλπ.) ανιχνεύονται και μετατρέπονται αντιστρόφως σε ηλεκτρικά σήματα.

•Τεχνικές σχηματισμού βήματος και καθοδήγησης για εξαιρετικά γρήγορη λήψη εικόνας.

Φασματοσκοπία υπερύθρων για ανίχνευση γλοιοειδών κυττάρων

•Το συμβολόμετρο Michelson χρησιμοποιείται για τη διαμόρφωση ενός ευρυζωνικού υπέρυθρου σήματος (1,3μm-26μm) το οποίο φωτίζει το δείγμα.

•Ταξινόμηση μεταξύ υγιών και κακοήθων ιστών μέσω του μοναδικού αποτυπώματος της υπέρυθρης ακτινοβολίας.

•Παρατήρηση φάσματος σε περιοχές πρωτεϊνικής Αμίδης Ι, ΙΙ και ΙΙΙ.