ArtBase

Έργα τέχνης – Αρχείο

Η Ψηφιακή Βάση Έργων Τέχνης των Συλλογών του Τελλογλείου Ιδρύματος Τεχνών Α.Π.Θ., απευθύνεται σε ερευνητές, μελετητές, φοιτητές και άλλους διαδικτυακούς επισκέπτες που ενδιαφέρονται να αναζητήσουν πηγές για την Ιστορία της Τέχνης, τη ζωγραφική, τη γλυπτική, τη χαρακτική και άλλα είδη μέσα από τις Συλλογές του Τελλογλείου Ιδρύματος.

Η Συλλογή του Τελλογλείου Ιδρύματος Τεχνών Α.Π.Θ. είναι ιστορικής σημασίας, καθώς περιλαμβάνει σημαντικούς σταθμούς για την εξέλιξη της νεοελληνικής, κυρίως, αλλά και της ευρωπαϊκής τέχνης. Η αριθμητική ποσότητα, η ποιότητα καθώς και η χρονολογική πληρότητα εκπροσώπησης καλλιτεχνών την καθιστούν μία από τις σημαντικότερες στην Ελλάδα.

Η Συλλογή του Τελλογλείου Ιδρύματος Τεχνών περιλαμβάνει δείγματα της Επτανησιακής Σχολής του 18ου αι., προσωπογραφίες και σημαντικές δημιουργίες του 19ου και των αρχών του 20ού αιώνα.  Η συλλογή χαρακτικής του Ιδρύματος ενισχύθηκε με τη δωρεά Τσάμη και τη Συλλογή της Μακεδονικής Καλλιτεχνικής Εταιρείας «Τέχνη». Η σημαντική συλλογή γλυπτών του Ιδρύματος περιλαμβάνει έργα Ελλήνων καλλιτεχνών.
Επίσης, οι Συλλογές των Τέλλογλου δεν εξαντλούνται σε έργα νεοελληνικής και ευρωπαϊκής τέχνης, αλλά και σε δημιουργίες που επιτρέπουν τη σύνδεση με τον κόσμο της αρχαιότητας και της Ανατολής (περσικές μικρογραφίες, ιαπωνικά τυπώματα, κινεζική κεραμική κ.α.), καθώς και σε ειδικότερες συλλογές (αφισών, υφαντών, επίπλων και άλλων αντικειμένων).

Αρχεία Ιστορίας και Τέχνης

Η Ψηφιακή Βάση Δεδομένων απευθύνεται σε επισκέπτες που ενδιαφέρονται να αναζητήσουν πηγές για την Ιστορία της Τέχνης, τη Λογοτεχνία, την Σύγχρονη Ελληνική Ιστορία, τον Πολιτισμό, μέσα από τις Συλλογές των δωρητών του Τελλογλείου Ιδρύματος Τεχνών.

Τα Αρχεία Ιστορίας και Τέχνης του Τελλογλείου Ιδρύματος Τεχνών ΑΠΘ απευθύνονται σε επισκέπτες που ενδιαφέρονται να αναζητήσουν πηγές για την Ιστορία της Τέχνης, τη Λογοτεχνία, την Σύγχρονη Ελληνική Ιστορία, τον Πολιτισμό, μέσα από τις Συλλογές των δωρητών του. Ο μεγαλύτερος όγκος απαρτίζεται από το Αρχείο Τώνη Π. Σπητέρη.

Το Αρχείο Τώνη Π. Σπητέρη περιλαμβάνει ένα πλουσιότατο υλικό από χειρόγραφα κείμενα, αλληλογραφία με όλες τις εξέχουσες φυσιογνωμίες των τεχνών και των επιστημών, φωτογραφίες έργων και προσωπικές φωτογραφίες του τεχνοκριτικού με πληθώρα πασίγνωστων καλλιτεχνικών ονομάτων. Επίσης περιέχει καταλόγους εκθέσεων και ένα εντυπωσιακά ενημερωμένο αρχείο του ελληνικού και του διεθνούς τύπου, που αφορά ένα ευρύτατο φάσμα καλλιτεχνικής δημιουργίας. Τη συλλογή του Αρχείου συμπληρώνει υλικό γύρω από τις παραστατικές τέχνες, την ιστορία, τη μουσική, την πολιτική. Πρόκειται για έναν σπάνιο θησαυρό, καθώς αποτελεί ένα μοναδικό σε ευρωπαϊκό επίπεδο αρχείο που τεκμηριώνει την παγκόσμια τέχνη. Το Αρχείο συγκεντρώνει πάνω από 84.000 τεκμήρια. Mε περισσότερες από 280000 ψηφιοποιήσεις.

Μουσική Εικονογραφία (https://www.mitos.edu.gr)

Η ψηφιακή βάση δεδομένων ΜΙΤΟΣ απευθύνεται σε ερευνητές, μελετητές και διαδικτυακούς επισκέπτες που αναζητούν εικονογραφικές και γραμματειακές μαρτυρίες για την ελληνική μουσική, τον χορό και τις παραστατικές τέχνες από την προϊστορική περίοδο έως την σύγχρονη εποχή.

Η ψηφιακή βάση δεδομένων εικονογραφικών και γραμματειακών πηγών ΜΙΤΟΣ είναι η συλλογή, τεκμηρίωση και καταλογογράφηση εικονογραφικών πηγών που αφορούν στην ελληνική μουσική, τον χορό και τις παραστατικές τέχνες τέθηκε εξαρχής ως ένας από τους κύριους στόχους της λειτουργίας του. Αμέσως έγινε φανερή η ανάγκη σχεδιασμού και υλοποίησης ενός εργαλείου διαχείρισης αυτής της πληροφορίας. Έτσι, ήδη από την πρώτη χρονιά λειτουργίας του Αρχείου Μουσικής Εικονογραφίας σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε μία ψηφιακή βάση τεκμηρίωσης μουσικών εικονογραφικών πηγών, η οποία δέχθηκε την πρώτη της εγγραφή τον Μάιο του 1996.

Στα χρόνια που μεσολάβησαν ο σχεδιασμός και οι λειτουργίες του αναθεωρήθηκαν επανειλημμένα ώστε να καλύψουν τις νέες απαιτήσεις που προέκυπταν συνεχώς από την επέκταση της καταλογογράφησης, η οποία συμπεριέλαβε σταδιακά ένα ευρύ φάσμα σχετικού υλικού, που αφορά περίπου 10.000 εγγραφές εικονογραφικών και γραμματεικών πηγών, που προέρχονται από την Ελλάδα και τους χώρους επιρροής της και χρονολογείται από την προϊστορική περίοδο έως τον 20 αιώνα.Στη σημερινή της μορφή η δομή και οι λειτουργίες της ψηφιακής βάσης δεδομένων ΜΙΤΟΣ επιτρέπουν στον χρήση να συστηματοποιήσει τις αναζητήσεις του του σύμφωνα με τα κριτήρια που τον ενδιαφέρουν, είτε αυτά αφορούν το αντικείμενο που αποτελεί τον φορέα της μουσικής παράστασης, είτε και τις εικονογραφικές και μουσικές της παραμέτρους.

Η ανάπτυξη των παραπάνω ψηφιακών βάσεων δεδομένων έγινε με μια ενιαία πλατφόρμα πολυμεσικής τεκμηρίωσης. Η τεχνολογία αυτή μας επιτρέπει την διαχείριση των διαφορετικών αναγκών τεκμηρίωσης ανάλογα με τα αντικείμενα κάθε συλλογής. Η εφαρμογή αποτελείται από δύο μεγάλα Modules. Στο πρώτο έχουν πρόσβαση μόνο οι υπεύθυνοι των συλλογών και οι επιμελητές των εγγραφών. Παραμετροποιείται έτσι ώστε να εξυπηρετεί πλήρως τις ανάγκες της τεκμηρίωσης. Το δεύτερο modules είναι μια εφαρμογή πολυγλωσσικής δημοσίευσης της ψηφιακής βάσης δεδομένων στο web που απευθύνεται σε  ερευνητές, μελετητές και διαδικτυακούς επισκέπτες. Όλη η βάση δεδομένων περιβάλλεται από ένα σύστημα ασφαλείας (users, roles, credentials management), monitoring των εργασιών και data safety.

Αναζήτηση
Σύνθετη Αναζήτηση
Κατάλογος – Επισκόπηση
Κατάλογος
Επισκόπηση
Λεπτομέρειες
Στατιστικά