Μελέτες Ενεργειακής Αναβάθμισης Κτηρίων

Η Diagnosis Multisystems έχει εκπονήσει σειρά μελετών για Ενεργειακές Αναβαθμίσεις Κτηρίων, για κτήρια όπως, σχολεία, ξενοδοχεία και άλλα κτήρια του ιδιωτικού τομέα.