Ξενοδοχεία

Η Ενεργειακή Αναβάθμιση κτηρίων ξενοδοχείων περιλαμβάνει αλλαγές στο φωτισμό, εγκατάσταση λαμπτήρων LED για τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης, εγκατάσταση κεντρικών αντλιών θερμότητας για θέρμανση και κλιματισμό για τη μείωση των θερμικών απωλειών. Αλλαγές στα κουφώματα των θυρών και των παραθύρων είναι επίσης απαραίτητες για να αναβαθμιστεί ενεργειακά το ξενοδοχείο και να είναι ενεργειακά αποδοτικό.

Η Diagnosis Multisystems έχει εκπονήσει μελέτες για ενεργειακές αναβαθμίσεις κτηρίων ξενοδοχείων, της τάξης των 25,000 m2.