Πιστοποιήσεις

Οι υποδομές και τα επιστημονικά όργανα της Diagnosis Multisystems είναι πιστοποιημένες/-μένα σύμφωνα με τα παρακάτω πρότυπα ISO:

EN14127
ASTM 906-12
E/M
HD 381
ISO R-1999