Ιστορία

Η Diagnosis Multisystems IKE (DM) ιδρύθηκε το 1998 και είναι μια τεχνική ιδιωτική εταιρεία που ειδικέυεται σε μια σειρά τεχνικών θεμάτων, όπως ηλεκτρομηχανολογικές μελέτες και το σχεδιασμό εξειδικευμένων λύσεων για συστήματα μετρήσεων μη-επεμβατικού ελέγχου.

Από το 1998, η DM έχει εκδόσει πολυάριθμες μελέτες για ηλεκτρομηχανολογικά έργα συνολικού προϋπολογισμού εκατομμυρίων €, καθώς και μελέτες ενεργειακής απόδοσης και αναβάθμισης κτιρίων όπως ξενοδοχεία, σχολεία και άλλα κτίρια που ανήκουν στο δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα. Ο ιδρυτής της DM έχει αποκτήσει μελετητικό πτυχίο τάξης “Γ” (η υψηλότερη τάξη για ατομικό μελετητικό πτυχίο).

Στον τομέα της έρευνας, η DM συμμετέχει σε σειρά προγραμμάτων έρευνας και ανάπτυξης που χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την εγχώρια βιομηχανία, σε συνεργασία με το Ίδρυμα “ΟΡΜΥΛΙΑ”. Ο συνολικός προϋπολογισμός των προγραμμάτων είναι της τάξης των 15 εκατομμυρίων €. Αυτά τα ερευνητικά προγράμματα αφορούν σε μη καταστροφικές δοκιμές και μη καταστροφικά συστήματα ανάλυσης, δημιουργία ερευνητικής υποδομής για την Επιστήμη της Πολιτιστικής Κληρονομιάς, στη σάρωση των ευρυμάτων Πολιτιστικής Κληρονομιάς για την πολυεπίπεδη ψηφιοποίησή τους, στη συντήρηση ευρημάτων Πολιτιστικής Κληρονομιάς, στην 4D και 3D ανασυγκρότηση και εκτύπωση των ευρημάτων Πολιτιστικής Κληρονομιάς και σε συστήματα διαχείρισης γνώσης. Οι ίδιες τεχνολογίες και τεχνικές (όπως εφαρμογές τομογραφιών και υπερηχητικές και φασματοσκοπικές τεχνικές) χρησιμοποιήθηκαν επίσης για την ενσωμάτωση συστημάτων, τεχνικών και εφαρμογών βιοϊατρικής τομογραφικής απεικόνισης.

Οι προαναφερθείσες δράσεις παρείχαν στη DM, τα τελευταία δέκα χρόνια, τη δυνατότητα για μια συγκεκριμένη συσχέτιση του ερευνητικού πεδίου με τις ανάγκες της αγοράς με αποτέλεσμα η DM να παρέχει τις απαιτούμενες έξυπνες και προσαρμοσμένες λύσεις.